Index page Previous page Next page
"Původní výška věže se dá ze současných reliktů odhadovat velice obtížně. Ze starých vyobrazení z konce 18. stol. a začátku 19. stol. je zřejmé, že věž přes zůnačné poškození byla vyšší."