Index page Previous page Next page
"Na vrcholu čedičové skály byla postavena nepravidelně pětiboká věž o šířce přibližně 6 m na jižní, okolo 8 m na severní straně a 10 m v nejširším místě. Délka protáhlého pětiúhelníku činila si 14 m. Půdorys věže téměř v úplnosti pokryl využitelnou plochu temene skalního ostrohu tvořící jakousi podkovu úzce otevřenou na jih. Vrcho nebyl před započetím stavebních prací nijak výrazně upravován. Skalní výčnělky a celé bloky jsou do konstrukce zdiva pojaty zcela záměrně. Síla obvodových zdí je okolo 2,2 m. Stavebním materiálem se stala světlá opuka a tmavý čedič. "