Index page Previous page Next page
Zbytky hradu Kamýk. Bohužel je v okolí zříceniny veliké množství nepořádku - odpadků, tolik typická věc pro severočeskou krajinu. Ach ti severočeští lidé. "amýk je v listině označen termínem "munitio" - tvrz, který hovoří o stavbě nemších rozměrů. Z formulace latinského textu : "... pro co, quod mihi munitionem Kamnik dictam, quam construxi et in ipso regno Bohemiae de novo instauravi..." ("jemu, který mou tvrz Kamník řečenou, jak postavil, tak v našem Království českém znova obnovil"(, lze dovodit, že Jindřichova stavba byla znovuobnovením staršího, snad provizorně opevněného strategického bodu na rozeklaném čedičovém suku na kopci východně od vsi. Výběr místa nebyl učiněn náhodně. Úloha hradu jistě spočívala v ochraně cesty procházející okolo hradu a vedoucí z Litoměřic, přes Miřejovice, sedlem mezi Plešivcem a Bídnicí a pokračující do Libochovan k přívozu do Prackovic. Cesta pak překračovala České středohoří do údolí Bělé a směřovala k zemským hranicím."