Index page Previous page Next page
Přicházíme k baráku na kterém je cedule oznamující, že v tomto domě byl ubytován Bedřich Smetana. Dům má číslo popisné "1" a ve své době měla okna jistě jiný tvar. "V r. 1865 postavil tehdejší majitel statku Pollak novou pseudorenesanční "zámeckou" budovu v těsném sousedství původního zámku, který nechal, zřejmě zcela zbytečně, zbořit. Sídlo majitelů statku, nazývané zámkem, architektonicky nijak nevybočuje z tehdy běžné stavební produkce a je velice blízké pojetím domům či vilám z městského prostředí. Označení "zámek", byť obecně přijímané, je poněkud nadnesené." "Osobnost Dr. Pollaka je úzce spjata s pobytem hudebního skladatle Bedřicha Smetany. 10. 6.1860 se ovdovělý Smetana podruhé oženil a vzal si za manželku Barboru Ferdinandovou, zv. Bettina. Ta byla švagrovou Dr. Pollaka, který byl ženatý s její starší sestrou. Několikadenní pobyt v Kamýku by se dal nazvat svatební cestou novomanželů Smetanových."