Index page Previous page Next page
Vykračujeme do mírného kopce, na cestu, která nás přivede ku hradu. "V r. 1809 postihl obec velký požár. Mnoho domů lehlo popelem. Jiné byly poškozeny. Obnovená stavení a nové budovy zasáhl po deseti letech v r. 1819 další požár. Při druhém shořela i původní dřevěná škola. Nová škola byla vystavěna do dvou let. Mezi tím se vyuka odbývala v domácnostech ve vsi. Díky národnostnímu složení existovly v Kamýku školy dvě. Německou dvoutřídku, postavenou v 2. pol. 19. stol. (čp. 65), navštěvovalo okolo 60 dětí. Česká jednotřídka, žřízená ve starém "Jagerhausu" (čp. 2), zahájila svou činnost 1. září 1923. Českou mateřskou školu obec zřídila v r. 1927. Do škol v kamýku docházely děti z Knobložky a Malíče (do r. 1926)."