Index page Previous page Next page
Tak Vratislav dnes jistě pozitivní je velice. A to je výborné. " V Kamýku fungoval mimo jiné i pivovar. První zprávu o něm zachycuje zápis z Desk zemských, když v r. 1543 obnovoval svůj vklad vilém Kamýcký ze Lstiboře. Týž pivovar, zmiňovaný jako starý, připomíná listina z r. 1628. Zpráva z r. 1830 mluví o jeho velikosti. Byl na 16 sudů. Ještě za A. Richtera měl pivovar výstav 24 hl. V meziválečném období zanikl a nebyl obnoven. S pěstováním ovoce, ořechů a vinné révy souvisela palírna. přebytky úrody byly zpracovány v několika sušárnách."