Vzadu Karel s dárkem jásá, hledět na to, to je krása.